Games shortcodes

The custom shortcodes for games

Shortcode #1
Fun88: Thưởng 100% tiền nạp lên đến 5,000,000 đ
Điều Kiện Nhận Thưởng
Khách hàng mới có tổng tiền cược gấp 15 lần tiền nạp
W88:Thưởng thành viên mới lên đến 4,000,000 đ
Điều Kiện Nhận Thưởng
Khách hàng mới có tổng tiền cược gấp 15 lần tiền nạp
W88:Thưởng thành viên mới lên đến 4,000,000 đ
W88:Thưởng thành viên mới lên đến 4,000,000 đ
Điều Kiện Nhận Thưởng
Khách hàng mới có tổng tiền cược gấp 15 lần tiền nạp
Shortcode #2
Bài Blackjack
5.0/5
Điều Kiện Nhận Thưởng
Khách hàng mới có tổng tiền cược gấp 15 lần tiền nạp
Chilli Surprise
5.0/5
Chilli Surprise
Điều Kiện Nhận Thưởng
Khách hàng mới có tổng tiền cược gấp 15 lần tiền nạp
Diamond Wild
5.0/5
Game Draft
5.0/5
Điều Kiện Nhận Thưởng
Khách hàng mới có tổng tiền cược gấp 15 lần tiền nạp
God Of Fortune
5.0/5
Điều Kiện Nhận Thưởng
Khách hàng mới có tổng tiền cược gấp 20 lần tiền nạp
Shortcode #3
Bài Blackjack
5.0/5
Điều Kiện Nhận Thưởng
Khách hàng mới có tổng tiền cược gấp 15 lần tiền nạp
Chilli Surprise
5.0/5
Chilli Surprise
Điều Kiện Nhận Thưởng
Khách hàng mới có tổng tiền cược gấp 15 lần tiền nạp
Diamond Wild
5.0/5
Game Draft
5.0/5
Điều Kiện Nhận Thưởng
Khách hàng mới có tổng tiền cược gấp 15 lần tiền nạp
God Of Fortune
5.0/5
Điều Kiện Nhận Thưởng
Khách hàng mới có tổng tiền cược gấp 20 lần tiền nạp
Liên Minh Huyền Thoại
5.0/5
Điều Kiện Nhận Thưởng
Khách hàng mới có tổng tiền cược gấp 15 lần tiền nạp
Lucky Red Dog
5.0/5
Điều Kiện Nhận Thưởng
Để đủ điều kiện, thành viên cần phải gửi tối thiểu 20,000 VND
Lucky Twins
5.0/5
Điều Kiện Nhận Thưởng
Để đủ điều kiện, thành viên cần phải gửi tối thiểu 20,000 VND
Shortcode #4
Bài Blackjack
Bài Blackjack

Fun88: Thưởng 100% tiền nạp lên đến 5,000,000 đ

Chilli Surprise
Chilli Surprise

W88:Thưởng thành viên mới lên đến 4,000,000 đ

Diamond Wild
Diamond Wild

W88:Thưởng thành viên mới lên đến 4,000,000 đ

Game Draft
Game Draft

W88:Thưởng thành viên mới lên đến 4,000,000 đ

God Of Fortune
God Of Fortune

188BET:Thưởng 100% tiền nạp lên đến 1,500,000 đ

Liên Minh Huyền Thoại
Liên Minh Huyền Thoại

Fun88: Thưởng 100% tiền nạp lên đến 5,000,000 đ

Lucky Red Dog
Lucky Red Dog

V9BET:Thưởng 100% tiền nạp lên đến 3,000,000 đ

Lucky Twins
Lucky Twins

V9BET:Thưởng 100% tiền nạp lên đến 3,000,000 đ